Giải bài tập Bài 5: Biểu diễn thập phân của một số hữu tỉ (Toán 7 Cánh diều)

Giải bài tập Bài 5: Biểu diễn thập phân của một số hữu tỉ (Toán 7 Cánh diều)   Giải bài 1 trang 29 SGK Toán 7 Cánh diều tập 1 Viết mỗi phân số sau dưới dạng số thập phân hữu hạn: (frac{{13}}{{16}};frac{{ – 18}}{{150}}). Phương pháp giải Thực hiện phép chia tử số […]
Hoc tap online
Author: admin