Giải bài 60 trang 102 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2>

Đề bài Đọc tên các góc ở Hình 44 và viết các góc đó theo thứ tự tăng dần. Phương pháp giải – Xem chi tiết Kể tên các góc, đọc số đo từ hình 44 Sắp xếp theo thứ tư tăng dần Lời giải chi tiết Góc (uDz:{110^o}) Góc (yOx:{80^o}) Góc (tEt’:{90^o}) Góc (BAC:{20^o}) …
Hoc tap online
Author: admin