Giải bài 5.20 trang 89 SGK Toán 10 – Kết nối tri thức>

Đề bài Số đặc trưng nào sau đây đo độ phân tán của mẫu số liệu? A. Số trung bình. B. Mốt. C. Trung vị. D. Độ lệch chuẩn. Lời giải chi tiết Độ lệch chuẩn đo độ phân tán của mẫu số liệu Số trung bình, mốt, trung vị đo xu thế trung tâm […]
Hoc tap online
Author: admin