Giải bài 3 trang 72 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Cho tam giác ABC, biết cạnh (a = 152,;widehat B = {79^o},;widehat C = {61^o}.) Tính các góc, các cạnh còn lại và bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác đó. Phương pháp giải – Xem chi tiết Áp dụng định lí sin: (frac{a}{{sin A}} = frac{b}{{sin B}} = frac{c}{{sin C}} […]
Hoc tap online
Author: admin