Giải bài 12 trang 103 SGK Toán 10 tập 1 – Chân trời sáng tạo>

Đề bài Một chiếc thuyền cố gắng đi thẳng qua một con sông với tốc độ 0,75 m/s. Tuy nhiên dòng chảy của nước trên con sông đó chạy với tốc độ 1,20 m/s về hướng bên phải. Gọi (overrightarrow {{v_1}} ,overrightarrow {{v_2}} ,overrightarrow v ) lần lượt là vận tốc của thuyền so với […]
Hoc tap online
Author: admin