Giả lập máy tính TI-84 Plus Silver Edition

Chương trình giả lập máy tính Texas Instruments TI-84 Plus Silver Edition với đầy đủ các chức năng như máy thật.
– Tính toán đơn giản
– Giải PT, HPT
– Ma trận
– Đồ thị, khảo sát đồ thị
– Tính toán tài chính, thống kê
– Lập trình đơn giản

Trong file có bao gồm sách hướng dẫn sử dụng chi tiết.
Download:
http://www.mediafire.com/?zjmdlmzyzxz