Giải câu hỏi Vận dụng trang 51 SGK GDCD 6 Chân trời sáng tạo

Đề bài Trả lời câu hỏi phần vận dụng trang 51 SGK GDCD CTST 1. Từ 5 điều Bác Hồ dạy, em hãy thuyết trình ngắn về bổn phận của trẻ em mà em đã thực hiện được. 2. Em hãy tìm hiểu về các tổ chức chăm sóc và giúp đỡ trẻ em. 3. […]
Hoc tap online
Author: admin