(GBT Toán 7 – CD) Giải bài 4 trang 6 SBT Toán 7 Cánh diều tập 2

Giải bài 4 trang 6 SBT Toán 7 Cánh diều tập 2 Biểu đồ ở Hình 4 biểu diễn cân nặng của bốn học sinh Huy, Hoa, Duyên, Dũng trong đợt kiểm tra sức khoẻ cuối năm 2019 và 2020.   a) Hoàn thành số liệu ở bảng sau Học sinh Huy Hoa Duyên Dũng …
Hoc tap online
Author: admin