(GBT Toán 7 – CD) Giải bài 3 trang 5 SBT Toán 7 Cánh diều tập 2

Giải bài 3 trang 5 SBT Toán 7 Cánh diều tập 2 Biểu đồ ở Hình 3 biểu diễn số tiền đầu tư vào mỗi vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) của công ty An Binh trong bốn quý năm 2021. a) Nêu cách xác định số tiền …
Hoc tap online
Author: admin