Đề thi và Đáp án thi HKI Toán 10, 11, 12 trường Hà Nội Amsterdam

Xin giới thiệu bộ đề thi và đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10, 11, 12 trường Hà Nội-Amsterdam trong năm học 2011-2012, kì thi vừa diễn ra vào giữa tuần (21-22/12).

1. Đáp án và đề thi môn TOÁN lớp 12, học kì 1, NH 2011-2012: Download

2. Đáp án và đề thi môn TOÁN lớp 11, học kì 1, NH 2011-2012: Download

3. Đề thi TOÁN 10, HK1, NH 2011-2012 (chưa có đáp án, sau): Download

———