Đề thi vào lớp 10 môn Toán Bình Định (2006-2011, có đáp án)

Đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án của tỉnh Bình Định từ năm học 2006-2007 đến 2010-2011. Bộ đề này được tổng hợp bởi thầy giáo Lê Văn Bính, GV THCS ở tỉnh Bình Định.

link:

http://www.mediafire.com/?y1g6d2iev6csz5n

Comments are closed.