Đề thi thử Đại học số 7 trên Toán học Tuổi trẻ tháng 4 năm 2011 – có lời giải

Đề số 7 Thử sức trước kỳ thi ĐH 2011 trên báo Toán học Tuổi trẻ số 406 ra ngày 15-4-2011.

Đề 7:

Trích dẫn:http://www.mediafire.com/?nmd16nj94pdsa76

Lời giải đề sô 7:

Trích dẫn:http://www.mediafire.com/?qfje01lrckb15p3

lời giải (bằng nhiều cách) và bình luận

Trích dẫn:http://www.mediafire.com/?u46l081udf00qa1