Đề thi thử Đại học 2012 ĐH KHTN Hà Nội môn Toán, Lý, Hóa lần 1

Đề thi thử Đại học 2012 ĐH KHTN Hà Nội môn Toán, Lý, Hóa lần 1

Xin chia sẻ Đề thi thử Đại học 2012, khối chuyên trường ĐH KHTN Hà Nội môn Toán, Lý, Hóa lần 1 thi ngày 27/11/2011. Tải về theo các liên kết sau:

Đề thi thử Đại học 2012 môn Vật lý KHTN HN lần 1. (có đáp án)

Đề thi thử 2012 môn Hóa học KHTN HN lần 1. (có đáp án)

Đề thi thử ĐH 2011 môn Toán KHTN HN lần 1. (có đáp án)

Chúc học tốt.