ĐỀ THI tham khảo HK 2 MÔN TOÁN LỚP 3 – SỐ 3 – 2022

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 3 NĂM HỌC 2021 – 2022 Thời gian: 45 phút ĐỀ SỐ 3 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. a)  Số liền trước của số 80 419 là số: A. 80 418 B. 80 320 C. 80 429 D. 80 410 b)  Số liền sau của […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin