ĐỀ THI tham khảo HK 2 MÔN TOÁN LỚP 3 – SỐ 2 – 2022

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 3 NĂM HỌC 2021 – 2022 Thời gian: 45 phút ĐỀ SỐ 2 Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Có bao nhiêu số tròn nghìn bé hơn 5555? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 2: Cho hình vẽ. Chọn khẳng định đúng A. Các bán […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin