Đề thi HS giỏi toán vòng 2 Tỉnh Đồng Tháp 2010

1/Giải phương trình:


2/Cho dãy số được xác định:


Ta thành lập dãy với .Tìm lim của .
3/Cho M là điểm nằm bên trong tam giác ABC.Các đường thẳng AM,Bm,Cm lần lượt cắt các cạnh BC,CA,AB tại các điểm A’,B’,C’.Đặt S1,S2,S3,S4,S5,S6 lần lượt là các diện tích của những tam giác MA’B,MA’C,MB’C,MB’A,MC’A,MC’B.Chứng minh rằng nếu thì M là trọng tâm của tam giác ABC.
4/Tìm nghiệm nguyên của phương trình

5/Có bao nhiêu số có 5 chữ số chia hết cho 3 và có ít nhất 1 chữ số 6?