Đề thi HK2 môn Toán 2 (Chân trời) năm 2021-2022 – SỐ 2

ĐỀ SỐ 2  – ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 2 CTST Câu 1. Tính nhẩm a) 4 × 7 = … b) 5 × 9 = … c) 36 : 4 =… d) 27 : 3 =… Câu 2. Đọc, viết các số (theo mẫu): Viết số Đọc số 355 Ba trăm năm mươi lăm […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin