Đề thi, đáp án thi đại học khối B 2011

Dưới đây là đáp án chính thức các môn thi của 3 khối B, C và D do Bộ GD-ĐT công bố:

*Đề và đáp án 3 môn Toán, Sinh học, Hóa học của khối B.