Đề thi, đáp án chính thức thi Cao Đẳng Khối D 2011 của Bộ GD

* Khối D – đề môn Toán:

>> Đề Toán

* Khối D – đề môn Văn:

>> Đề Văn

* Khối D – đề môn Tiếng Anh:

>> Mã đề M258
>> Mã đề M475
>> Mã đề M642
>> Mã đề M739
>> Mã đề M836
>> Mã đề M914

 

* Khối D – đề môn Tiếng Pháp:

>> Mã đề M251
>> Mã đề M573
>> Mã đề M682
>> Mã đề M741
>> Mã đề M859
>> Mã đề M936

* Khối D – đề môn Tiếng Nga:

>> Mã đề M196
>> Mã đề M583
>> Mã đề M614
>> Mã đề M731
>> Mã đề M849
>> Mã đề M927

* Khối D – đề môn Tiếng Trung:

>> Mã đề M279
>> Mã đề M417
>> Mã đề M528
>> Mã đề M695
>> Mã đề M753
>> Mã đề M864

* Đáp án khối D

>> Môn Toán
>> Môn Văn
>> Môn Tiếng Anh

>> Môn Tiếng Pháp
>> Môn Tiếng Nga
>> Môn Tiếng Trung

Bộ GD