ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 7 – ĐỀ 5

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 – Đề số 5 có lời giải chi tiết   Đề bài I. TRẮC NGHIỆM: Chọn đáp án trước câu trả lời đúng: Câu 1: Kết quả thu gọn đơn thức (left( { – frac{3}{4}{x^2}y} right).left( { – x{y^3}} right)) là:   A. (frac{3}{4}{x^3}{y^3})   B.(frac{{…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin