ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 7 – ĐỀ 4

Đề kiểm tra giữa kì 2 Toán 7 – Đề số 4 có lời giải chi tiết   Đề bài (2) Câu 1: Bậc của đa thức (A = {rm{;}} – 3{x^5} – frac{1}{2}{x^3}y – frac{3}{4}x{y^2} + 3{x^5} + 2 – frac{3}{4}{x^2}y) là:      A. (5).                              B. 4….

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin