ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 4 – ĐỀ 5

Đề số 5 – Đề kiểm tra giữa học kì 2 – Toán lớp 4   Đề bài (1) Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng: Câu 1: Giá trị của chữ số 4 trong số 9 894 901 là: A. 4 000 000      […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin