ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 4 – ĐỀ 4

Đề số 4 – Đề kiểm tra giữa học kì 2 – Toán lớp 4   Đề bài (2) Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng và thực hiện các yêu cầu sau) Câu 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 5? A. 99        […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin