ĐỀ THAM KHẢO THI GHK2 TOÁN LỚP 3 – ĐỀ 5

Đề số 5 – Đề kiểm tra giữa học kì 2 – Toán lớp 3 (1)   Đề bài Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1. Số liền sau của  6359 là: A. 6358                                   B. 6349 C. 6360                                   D. 6369 Câu 2. Trong…

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin