Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương III: PP tọa độ trong KG

I. Cấu trúc :
Câu 1. (4điểm)

Trích dẫn:a) Tính tọa độ của vectơ hoặc tính độ dài của vectơ , tích có hướng của hai vectơ
b) Viết phương trình mặt cầu

Câu 2: (5 điểm)

Trích dẫn:a) Viết phương trình mặt phẳng, phương trình tham số
b) Tính khoảng cách .(vị trí tương đối)

Câu 3: Chứng minh [Hình: latex.php?latex=A%2CB%2CC%2CD&bg...mp;amp;s=0] là 4 đỉnh của tứ diện hoặc tứ diện đều, hoặc 3 đỉnh tạo thành một tam giác(đều, cân…)?

Mời các bạn xem ở đây sẽ cập nhật đề kiểm tra