Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 12 chương I, II

ĐỀ BÀI

Cho khối lăng trụ đứng , đáy vuông tại , , . là trung điểm của .

1/ tính thể tích khối lăng trụ .

2/ Tính thể tích khối chóp .

3/ Tính khoảng cách từ A đến mp .

4/ Mp chia lăng trụ thành 2 khối đa diện . cắt tại tính thể tích đa diện và tỉ số thể tích .

5/ Tìm tâm, bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trên.

HẾT