Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương I – KSHS – 2011-2012

Đề kiểm tra 1 tiết Giải tích 12 chương I – Khảo Sát Hàm Số – NH 2011-2012
Được chia sẻ bằng file word nên các thầy cô giáo tiện trong việc tham khảo, chỉnh sửa.
Tài ma trận + đề kiểm tra + đáp án chi tiết ở đây: DOWNLOAD