Đề Dự bị môn Toán năm 2010 – Khối D

Xem 2 đề bằng file ảnh sau: