Đáp án Đề thi Cao đẳng môn Anh khối D năm 2011

Đề thi Môn Anh – Mã đề 642

Kỳ thi CAO ĐẲNG năm 2011

Gợi ý giải Môn ANH (Khối D)

Chú ý: Đây chỉ là phần gợi ý chỉ mang tính chất tham khảo thêm

Đáp án tham khảo kỳ thi CĐ 2011

Môn ANH Khối D

Mã đề : 914

1A-2C-3B-4A-5C-6B-7D-8D-9A-10D

11B-12B-13B-14A-15D-16B-17D-18D-19D-20D

21C-22B-23B-24C-25A-26A-27A-28C-29D-30A

31B-32C-33D-34D-35B-36D-37C-38C-39B-40C

41C-42B-43B-44B-45A-46D-47C-48C-49A-50A

51A-52A-53B-54D-55A-56B-57A-58C-59A-60C

61C-62D-63D-64C-65D-66D-67D-68D-69B-70A

71B-72C-73D-74B-75B-76B-77A-78D-79A-80B