Cô giáo đố các bạn học sinh: Chỉ được kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào một hình tam giác để hình đó có 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác. Dưới đây là cách vẽ của bốn bạn. Hỏi bạn nào có cách vẽ đúng ?

Câu hỏi: Cô giáo đố các bạn học sinh: Chỉ được kẻ thêm 2 đoạn thẳng vào một hình tam giác để hình đó có 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác. Dưới đây là cách vẽ của bốn bạn. Hỏi bạn nào có cách vẽ đúng ? Đáp án chính xác Trả …
Hoc tap online
Author: admin