Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính 512+-724?

Câu hỏi: Chọn kết luận đúng nhất về kết quả của phép tính 512+–724? A. Là số nguyên âm B. Là số nguyên dương C. Là số hữu tỉ âm D. Là số hữu tỉ dương Đáp án chính xác Trả lời: Đáp án DTa có:512+–724=5.212,2+–724=1024+–724=10+–724=324=18>0Do đó kết quả là số hữu tỉ dương. ====== **** mời các bạn xem …
Hoc tap online
Author: admin