Cho biểu đồ: Nhiệt độ ổn định trong khoảng thời gian nào?

Câu hỏi: Cho biểu đồ: Nhiệt độ ổn định trong khoảng thời gian nào? A. 7h – 10h; B. 10h – 13h; C. 13h – 16h; Đáp án chính xác D. 16h – 19h. Trả lời: Đáp án đúng là: C Nhiệt độ từ 13h – 16h duy trì ở mức 32 độ nên khoảng …
Hoc tap online
Author: admin