Chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2012

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức công bố lịch thi và thời gian làm bài thi các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2012.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ
thông sẽ diễn ra từ 2-4/6. Các buổi sáng, thời gian phát đề thi cho thí
sinh sẽ bắt đầu từ 7 giờ 25 và thí sinh bắt đầu làm bài từ 7 giờ 30.

Buổi chiều, thời gian phát đề thi cho thí sinh sẽ bắt đầu từ 14 giờ 15 và đến 14 giờ 30 các thí sinh sẽ bắt đầu làm bài.

Với giáo dục trung học phổ thông, lịch thi, thời gian làm bài thi cụ
thể như sau, ngày 2/6, buổi sáng các thí sinh thi môn Ngữ văn trong 150
phút, chiều thi môn Hóa học trong 60 phút.

Ngày 3/6, buổi sáng các thí sinh thi môn Địa lý trong 90 phút, chiều
thi môn Lịch sử trong 90 phút. Ngày 4/6, buổi sáng các thí sinh thi môn
Toán trong 150 phút, buổi chiều thí sinh thi môn Ngoại ngữ trong 60 phút
hoặc môn Vật lý trong 60 phút.

Với giáo dục thường xuyên, ngày 2/6 buổi sáng các thí sinh thi môn
Ngữ văn trong 150 phút, chiều thi môn hóa học trong 60 phút. Ngày 3/6,
buổi sáng các thí sinh thi môn Địa lý trong 90 phút, buổi chiều thi môn
Lịch sử trong 90 phút.

Ngày 4/6, buổi sáng các thí sinh thi môn Toán học trong 150 phút và chiều thi môn Vật lý trong 60 phút.