CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2012 – AG

DỰ KIẾN CẤU TRÚC ĐỀ THI HỌC KÌ 2 LỚP 12 – TỈNH AN GIANG
NĂM HỌC 2011-2012

A. GIẢI TÍCH (6-7đ)
1. Khảo sát hàm số các bài toán liên quan khảo sát hàm số-tiếp tuyến giao điểm
hai đường cong, bài toán tính diện tích hình phẳng .(2đ-3đ)
2. Nguyên hàm tìm nguyên hàm thõa điều kiện cho trước.(1đ)
3. Tích phân quy về các công thức quen thuộc, tích phân đổi biến, tích phân
từng phần, ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng và tính thể
tích.(2đ-3đ)
4. Số phức, các phép toán trên tập phức, giải phương trình bậc nhất, bậc hai trên tập số phức.(1-2đ)
B. HÌNH HỌC (3-4đ)
1. Các phép toán về tọa độ điểm và vectơ, tích vô hướng, có hướng.
2. Phương trình đường thẳng, phương trình mặt phẳng các dạng.
3. Vị
trí tương đối của hai đường thẳng, đường thẳng và mặt phẳng, hai mặt
phẳng, khoảng cách góc của đường thẳng , mặt phẳng. Phương trình mặt
cầu.
TM HĐBM TOÁN