[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 2 bài 66: Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

Bài 1. Hình dưới đây có bao nhiêu khối lập phương? Khối hộp chữ nhật? Khối trụ? Khối cầu? Trả lời:…

[https://giaibaitaphay.com/]
Hoc tap online
Author: admin