[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 20: Luyện tập trang 32

Bài 1. Tính nhẩm: 8 + 3 = …                         5 + 7 = …                         3 + 9 = … 11…

[https://giaibaitaphay.com/]
Hoc tap online
Author: admin