[Cánh diều] Giải VBT Toán 2 tập 1 bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

Bài 1. Tính: a) 10 + 3 =               14 – 4 =            10 + 9 =      10 + 6 =               17…

[https://giaibaitaphay.com/]
Hoc tap online
Author: admin