Cái bàn cao 95 cm. cái ghế thấp hơn cái bàn 46 cm . Hỏi cái ghế cao bao nhiêu xen-ti-mét?

Câu hỏi: Cái bàn cao 95 cm. cái ghế thấp hơn cái bàn 46 cm . Hỏi cái ghế cao bao nhiêu xen-ti-mét? Trả lời: Cái ghế cao số xen-ti-mét là:  95 – 46 = 49 (cm)             Đáp số: 49cm ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** …
Hoc tap online
Author: admin