Các chuyên đề chọn lọc luyện thi đại học môn toán (T1-2012)

TUYỂN CHỌN 1:

Chuyên đề 1: Phương trình và bất phương trình đại số
Chuyên đề 2: Phương trình và bất phương trình chứa giá trị tuyệt đối
Chuyên đề 3: Hệ phương trình đại số
Chuyên đề 4: Phương trình và bất phương trình chứa căn thức
Chuyên đề 5: Bất đẳng thức
Chuyên đề 6 : Phương trình và bất phương trình mũ và lôgarit
Chuyên đề 7: Hệ phương trình siêu việt
Chuyên đề 8: Phương trình lượng giác
Chuyên đề 9: Hệ thức lượng trong tam giác
Chuyên đề 10: Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số
Chuyên đề 11: Các bài toán có liên quan đến khảo sát hàm số
Chuyên đề 12: Hình học giải tích trong mặt phẳng
Chuyên đề 13: Hình học giải tích trong không gian
Chuyên đề 14: Hình học không gian cổ điển
Chuyên đề 14: Nguyên hàm – Tích phân – Ứng dụng
Chuyên đề 15: Đại số tổ hợp

Download tại đây.

TUYỂN CHỌN 2:

(Các chuyên đề sau khác các chuyên đề phía trên)

Các chuyên đề luyện thi đại học môn toán – Trần Anh Tuấn-giảng viên Đại học Thương Mại Hà Nội

Phần I. Đại số-Lượng giác- Giải tích

Chương 1. Phương trình, bất phương trình, hệ đại số.
Chương 2. Bất đẳng thức.
Chương 3. Lượng giác.
Chương 4. Tổ hợp.
Chương 5. Hàm số.
Chương 6. Mũ và lôgarit.
Chương 7. Tích phân.
Chương 8. Số phức.

Download phần I tại đây.

Phần II. Hình học

Chương 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng.
Chương 10. Mở đầu về hình học không gian. Quan hệ song song.
Chương 11. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc.
Chương 12. Mặt cầu và khối tròn xoay.
Chương 13. Phương pháp tọa độ trong không gian.

Download phần II tại đây.

Phần III. Hướng dẫn-Đáp số.

Download phần III tại đây.

Chúc các bạn học tốt.