Các bài toán tích phân có nhiều cách giải

Tài liệu gồm:

I – Những bài toán về hàm số hữu tỉ

II – Những bài toán về hàm số vô tỉ

III – Những bài toán về hàm số lượng giác

IV – Những bài toán về hàm số siêu việt

V – Những bài toán hỗn hợp nhiều loại hàm số

Download tại đây.

Chúc các bạn học tốt.