Bộ sách về phương trình hàm

Bài toán về phương trình hàm thường xuất hiện trong các kì thi học sinh giỏi như IMO, VMO… Nhưng những người viết sách về nó cũng không nhiều. Bài viết này tập hợp rất nhiều sách về phương trình hàm. Bên cạnh các tài liệu tiếng Anh một số tài liệu tiếng Việt cũng khá thú vị.

Các dạng bài tập phương trình hàm cơ bản (tiếng Việt)khá thú vị (không rõ tác giả). Download.

Một số vấn đề về phương trình hàm của Nguyễn Văn Mậu và các cộng sự. Download.

FUNCTIONAL EQUATIONS IN A SINGLE VARIABLE* của MAREK KUCZMA . Download.

Lectures on FUNCTIONAL EQUATIONS AND THEIR APPLICATIONS* của J. ACZEL. Download.

Functional Equations and How to Solve Them của Christopher G. Small. Download.

Functional Equations and Inequalities in Several Variables của Stefan Czerwik. Download.

An Introduction to the Theory of Functional Equations and Inequalities: Cauchy’s Equation and Jensen’s Inequality của Marek Kuczma. Download.

Mean Value Theorems and Functional Equations của Sahoo và Riedel. Download.

Bài báo Functional Equations của Kin Y. Li. Download.

Functional Equations in Geometry của Golab. Download.