Bộ 25 đề thi trắc nghiệm hoá học của thầy Đinh Xuân Quang -Trần Trung Ninh

Bộ 25 đề thi trắc nghiệm hoá học của thầy Đinh Xuân Quang -Trần Trung Ninh.

Lời giải chi tiết rõ ràng từng câu, đặc biệt giúp ích cho các bạn khi kỳ thi đại học sắp tới rồi.

Toàn bộ file *.doc, các bạn có thể chỉnh sửa đánh dấu những phần quan trọng để dễ ôn tập.

Các bạn tải về ôn thi tốt nhé.

Chúc các bạn học tốt.