Bản tin sau được trích từ báo điện tử Vietnamnet ngày 18-3-2020:”Như vậy, chỉ trong 12 ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 ca mắc mới Covid -19, trong đó có 24 người nước ngoài. Hiện Hà Nội là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất, với 20 trường hợp, kế đó là Bình Thuận 9 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 9 ca”Thay dấu “?” trong bảng sau bằng số liệu thống kê sốca mắc mới Covid -19 tại các địa phương tính đến ngày 18-3-2020.Địa phươngSố ca mắc mới Covid-19Hà Nội?Bình Thuận?Thành phố Hồ Chí Minh?

Câu hỏi: Bản tin sau được trích từ báo điện tử Vietnamnet ngày 18-3-2020:”Như vậy, chỉ trong 12 ngày, Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 ca mắc mới Covid -19, trong đó có 24 người nước ngoài. Hiện Hà Nội là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất, với 20 trường hợp, kế đó …
Hoc tap online
Author: admin