Bài tập LTĐH Đảm bảo của thầy Phan Huy Khải

Các bài tập và hướng dẫn giải chi tiết rất hay để các bạn LTĐH
Chuyên đề 1: Hàmsố đa thức

http://www.mediafire.com/?6ocaaohas94a6a5

Chuyên đề 2: Hàm số phân thức

http://www.mediafire.com/?f5mfpmkm0ra3lx0

Chuyên đề 3:Lượng giác

http://www.mediafire.com/?p5tcuizdzse2cn1

Chuyên đề 4: Phương trình, bất phương trình, hệ phương trình đại số.

http://www.mediafire.com/?tcmkxi2dc2d3cdd

Chuyên đề 5: Tích phân ứng dụng

http://www.mediafire.com/?6hyqu0lzas9n0qa

Chuyên đề 6: Hình học không gian

http://www.mediafire.com/?bmof7tm1gyqbg3b

Chuyên đề 7: Bất đẳng thức, Max – min

http://www.mediafire.com/?c1qd6l1us4i7412

Chuyên đề 8: Hình học giải tích phẳng

http://www.mediafire.com/?glwkw3g9lvsd64z

Chuyên đề 9: Hình giải tích không gian

http://www.mediafire.com/?cnm4zp4k8iyl15u

Chuyên đề 10: Số phức

http://www.mediafire.com/?rg85f9v2x21zz2v

Chuyên đề 11: Tổ hợp-xác suất

http://www.mediafire.com/?284tfsub40gzz4c

Chuyên đề 12: Phương trình, hệ phương trình siêu việt

http://www.mediafire.com/?52bdv192s8v4v2r

Chuyên đề 13:Giới hạn

http://www.mediafire.com/?6ragr5el2n4zrjq