Bài tập Bồi dưỡng HSG toán – Phạm Kim Chung

Tài liệu gồm các phần sau:

1) Phương trình – BPT – hệ phương trình và 1 số bài toán liên quan đến đạo hàm
2) Phương trình hàm và Đa thức
3) Giới hạn dãy số
4) Bất đẳng thức và cực trị
5) Hình học không gian
6) Một số đề tự luyện

Trích dẫn:http://www.mediafire.com/?n9uros4jey2m8ee