Bài đọc 1: Về quê

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Phần I Câu 2 Câu 3 Câu 4 Phần II Câu 2 Phần I Câu 1: Bài thơ là lời của ai? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng: a. Lời của một bạn nhỏ nghỉ hè được về quê chơi. b. Lời của người ông […]

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]
Hoc tap online
Author: admin