Bài: Đánh giá cuối năm học trang 172 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 1 Đọc thành tiếng Mùa thu ở vùng cao Đã sang tháng Tám. Mùa thu về, vùng cao không mưa nữa. Trời xanh trong. Những dãy núi dài, xanh biếc. Nước chảy róc […]
Hoc tap online
Author: admin