Bài 9 trang 79 Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển (Hình 2). Từ P và Q, người ta nhìn thấy tháp hải đăng AB dưới các góc Xem lời giải

Đề bài Hai chiếc tàu thủy P và Q cách nhau 300m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển (Hình 2). Từ P và Q, người ta nhìn thấy tháp hải đăng AB dưới các  góc (widehat {BPA} = {35^o}) và (widehat {BQA} = {48^o}.) Tính chiều […]

[ Moi cac ban xem day du o https://hocgiai.com ]
Hoc tap online
Author: admin