Bài 3: Ôn tập trang 170 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống>

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 1 Đọc Gửi lời chào lớp Một Lớp Một ơi! Lớp Một! Đón em vào năm trước, Nay giờ phút chia tay, Gửi lời chào tiến bước!   Chào bảng đen, cửa sổ, Chào chỗ ngồi thân […]
Hoc tap online
Author: admin