Active Geometry Libraly – dạy học hình học 10

Ứng dụng CNTT – TT là nội dung mới và cần thiết trong việc giảng dạy các bộ môn nói chung và môn Toán nói riêng trong nhà trường phổ thông hiện nay. Tuy nhiên do kiến thức tin học và kỹ năng sử dụng một số phần mềm hỗ trợ giảng dạy bộ môn Toán của giáo viên còn hạn chế, do đó việc thiết kế các bài giảng có ứng dụng CNTT hiện nay của giáo viên gặp nhiều khó khăn, nhất là khâu thiết kế hình động để minh hoạ trong bài dạy.

1. Mở đầu

Với mục đích giúp cho học sinh được tiếp cận kiến thức Toán học thông qua những đối tượng hình học “động” cũng như tạo ra sự đơn giản trong việc thiết kế giáo án có ứng dụng CNTT của giáo viên, là giáo viên Toán của trường THPT Hiệp Hoà số 3 – Hiệp Hoà – Bắc Giang, tôi đã xây dựng một “Thư viện hình học động” để trợ giúp giáo viên trong việc thiết kế giáo án điện tử.

2. Nội dung của thư viện hình học động

Phần I. Thư viện trợ giúp giảng dạy môn hình học.

Phần II. Thư viện trợ giúp giảng dạy môn Đại số, Giải tích.

Trong hai phần này, hiện nay thư viện đã được có thể giúp để giáo viên minh hoạ hầu hết các bài giảng hình học lớp 10 và đại số lớp 10 (cả sách cơ bản và sách nâng cao). Các hình minh họa được sắp xếp theo nội dung của từng bài và từng mục trong bài.

3. Cách sử dụng thư viện

Thư viện được thiết kế thành một phần mềm có tên là AGL (Active Geometry Libraly) với giao diện kiểu Windows Explorer và sử dụng tiếng Việt.

Để sử dụng một hình động trong thư viện hỗ trợ giảng dạy một bài hay một mục, bạn chọn bài và mục đó ở khung bên trái của giao diện phần mềm, khi đó khung bên phải sẽ hiển thị hình tương ứng để bạn minh họa Hình dưới đây minh họa khi bạn chọn mục Giá trị lượng giác để minh họa giảng phần Giá trị lượng giác – Đại số 10.

Sau khi bạn chọn hình để minh họa, bên phần hình minh họa sẽ có các đối tượng giúp bạn điều khiển hình một cách đơn giản và linh hoạt. Chúng bao gồm hai loại: Nút bấm và các thanh trượt

Ví dụ: Khi bạn chọn mục Góc – Cung lượng giác thì bạn sẽ có hình minh họa dưới đây:

Nếu bạn di chuyển điểm E trên thanh trượt thì bạn sẽ có được góc lượng giác (Ou,Om). Nếu bạn bấm nút cho hiện đường tròn sau đó di chuyển điểm E trên thanh trượt thì bạn có được cung lượng giác (Ou,Om). Kết quả như hai hình dưới đây.

Nhìn chung thư viện hình học động được xây dựng với mục đích giúp giáo viên có được sự đơn giản hơn khi thiết kế giáo án điện tử. Trong khuôn khổ bài viết có hạn, bước đầu tôi chỉ có thể giới thiệu một cách sơ lược về thư viện và minh họa một chút để các bạn biết được ý nghĩa và cách sử dụng thư viện hình học động AGL. Mọi chi tiết cụ thể và phần mềm xin các bạn liên hệ với tôi theo địa chỉ duongmanhtri@vnn.vn.

Các bạn có thể tải phần mềm AGL bản DEMO tại đây.

Dương Mạnh Trí (Theo TH&NT)